+358 500 667 227 info@propdea.fi

Palvelumme

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntija­palvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaisia palveluita kiinteistöihin ja niiden johtamiseen liittyen. Palvelujemme avulla omistaja saa kiinteistölleen parhaan mahdollisen tuoton. Onnistumisemme perustuu toimivien liikeideoiden löytämiseen.

Omaisuudenhoitopalvelut

Omaisuudenhoito­palvelut

Toteutamme yksilöllistä kiinteistövarallisuudenhoitoa saavuttaen asetetut kokonaistavoitteet ja varmistaen katkeamattoman kassavirran. Tulemme mielellämme mukaan kehittämään kiinteistöjä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Projektit

Projektit

Kiinteistöjen kehittämisen projekteissa teemme kaupallista suunnittelua, laadimme liikeideoita ja konsepteja tutkimuksien avulla, kartoitamme kiinteistöjen toiminnallisuuksia sekä huolehdimme vuokrausprojekteista.

TYÖKALUMME

Kuluttajapalveluanalyysi

Mietitkö minkälainen palvelukokonaisuus sopisi parhaiten kiinteistöösi? Entäpä millaisia palveluita kuluttajat odottavat kauppakeskukselta? Millainen on toimiva ja käyttäjäryhmää palveleva kiinteistökokonaisuus?

Propdea on kehittänyt ainutlaatuisen tuotteen, Kuluttajapalveluanalyysin (KULPA), jonka avulla löydämme kiinteistöille ja kiinteistö- tai palvelukokonaisuuksille vähittäiskaupan palvelun aukot ja ahtaumat. Rinnastamme KULPA:n kautta saadut tulokset tilastolliseen ostovoimaan ja sovitamme tiedot sujuvasti yhteen analyysin avulla. KULPA:n kautta löydämme kiinteistöllesi sopivan aukon markkinoilta.

Tuntuma

Tunnelma ratkaisee asiakkaan ostokäyttäytymisen. Asiakas tarvitsee viihtyäkseen tunteen, että kauppapaikka on juuri hänelle suunnattu. Menestynyt kauppapaikka syntyy houkuttelevan tunnelman avulla: äänimaailma, värit, sävyt ja käytettävyys ovat kohdallaan.

Liikeidea

Propdeassa muodostamme liikeideat kokonaismarkkinan tutkimuksen (KULPA) ja ostovoiman kuulemisen (TUNTUMA) kautta. Liikeidea rakentuu aina vahvan vähittäiskaupan asiantuntemuksen pohjalta alueen tarjonnan, tilanteen ja kulutustrendien kartoittamisen avulla. Liikeideat kehittelemme innovatiivisesti ja kiinnostavaa tarinaa rakentaen. Kekseliäisyys on valttimme, vahvan asiantuntemuksen ja syvällisen perehtyneisyyden luodessa vakaan pohjan kaikelle toiminnallemme.

Konseptisuunnittelu

Projektin edetessä liikeideaa täsmennetään yksityiskohtaisella konseptisuunnittelulla. Konseptisuunnittelun avulla etsimme draiverit, joita projektin eri vaiheissa toimivat tahot tarvitsevat työnsä viemiseksi eteenpäin. Löydämme punaisen langan mm. arkkitehtityöskentelyyn, sähkö-, rakenne- ja ilmesuunnitteluun, vuokraukseen ja kauppapaikkajohtamiseen sekä näiden kaikkien sujuvaan yhdistämiseen.

Oikea konsepti mahdollistaa menestyksen – ja hyvin suunniteltuhan on tunnetusti puoliksi tehty!

Projektivuokraus

Vuokrausprojekteissa haemme kohteelle kasvavaa kassavirtaa – innovatiivisesti ja asiantuntemuksella. Onnistuminen perustuu sopivaan löydettyyn liikeideaan ja tarinaan sekä kohdennettuun vuokraukseen. Ennen projektin aloitusta sovimme asiakkaan kanssa täsmälliset toimintatavat ja tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoimme säännöllisesti ja läpinäkyvästi. Vuokrauksessa olemme parhaimmillamme silloin, kun olemme saaneet olla kohteen kehittämisen suunnittelussa mukana alusta alkaen.

Kauppakeskusjohtaminen

Hallitun kauppakeskusjohtamisen merkitys unohtuu usein – paitsi silloin kun kaaos on jo päällä. Me Propdeassa haluamme kiinnittää johtamiseen erityistä huomiota. Onnistuneella suunnittelulla ja yhteisten pelisääntöjen sopimisella hallitsemme kauppakeskusjohtamisen kokonaisuuden. Samalla turvaamme asiakastyytyväisyyden ja kassavirran. Menestyksekkäällä kauppakeskusjohtamisella pidetään liikeidea ja tarina yhtenäisenä sekä tehostetaan toimintaa poistamalla toimintojen päällekkäisyyksiä.

Due Diligence

Kaupallisen Due Diligence -prosessin avulla asiakkaamme saa kiinteistön toiminnoista taloudellista tietoa ja vahvistuksen siitä, että myyjän antamat tiedot kohteesta pitävät paikkansa. Autamme asiakastamme arvioimaan myyjän laatimia ennusteita ja budjetteja ­­– tarkasti ja aina parhaalla asiantuntemuksellamme.