Strateginen suunnittelu ja kohteiden kaupallinen konseptointi

Tavoitteena elinvoimainen liikeidea, joka perustuu kehityskohteen nykytilan, toimintaympäristön ja käyttöpotentiaalin laadulliseen ja määrälliseen kartoitukseen. Liikeidea on punainen lanka kohteen markkinaroolin muotoilussa vastaten kysymyksiin mitä, miten ja kenelle sekä perustellen miksi.

N
Due Diligence -selvitykset
N
Markkinatutkimus
N
Käyttäjätiedon kartoitus
N
Palvelumuotoilu
N
Ansaintalogiikka
N
Kohteen käytettävyys
N
Tunnelmatavoitteet

Täsmävuokraus ja vuokralaisportfolion suunnittelu

Vuokraus on strategista ja tavoitteellista toimintaa. Kohtautamme tilojen etsijät ja tarjoajat omalla välittävällä otteellamme. Tavoitteenamme on löytää vuokralaiset, joiden kanssa kohteella on suurin mahdollisuus onnistua.

N
Liikeidean mukainen vuokraussuunnitelma
N
Vuokrauksen materiaalit
N
Aktiivinen kontaktointi
N
Vuokrausneuvottelut
N
Olemassa olevien sopimusten hallinta

Johtamisen ja operatiivisen toiminnan tukeminen

Olemme kiinteistökehittäjän ja -omistajan tukena koko projektin elinkaaren ajan. Jalostamme kehitystavoitteet selkeiksi käytännön toimenpiteiksi ja kohteen johtamisen toimintamalleiksi. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa.

N
Projektihallinta
N
Liiketoiminnan kehittäminen
N
Sidosryhmäyhteistyö
N
Kiinteistötransaktiot
N
Omaisuudenhoidon tuki